1. Legfontosabb szükségletek és/vagy lehetőségek

A GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség a 2007-2013 időszakban megvalósított LEADER tapasztalatokra és menetközben feltárt igényekre építve határozta meg azokat a lehetőségeket, amelyekre építve jelen fejlesztési stratégiáját meg kívánja valósítani.

A SWOT -ra alapozva a kistérség társadalmi és gazdasági fejlődését az alábbi szükségletek és lehetőségek kezelése mellett látjuk megvalósíthatónak:

 • Nők és fiatalok vállalkozási hajlandóságának erősítése;
 • Helyi kulturális és természeti értékek kihasználása a térségi turisztikai kínálatban;
 • Egészséges életmód népszerűsítése, helyi lehetőségek népszerűsítése;
 • Helyi civil szervezetek megerősítése, közösségek fejlesztése;
 • Közösségi szolgáltatások fejlesztése;
 • Környezettudatosság erősítése a térségben;
 • Hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatása.

2. Elérendő célok

A Helyi Fejlesztési Stratégiának célja, hogy a 2014-2020 közötti programozási időszakra meghatározza azokat a megvalósítandó célokat, irányokat, amelyek lehetővé teszik az EU2020 Stratégia uniós forrásainak felhasználását, az EMVA, valamint a hazai Vidékfejlesztési Program és annak LEADER célkitűzéseiben megfogalmazott célok mentén.

A GERJE-SZTŐK HVK Helyi Fejlesztési Stratégájának célrendszere:

Jövőkép

Fenntartható módon erősödik a helyi gazdaság és a helyi közösségek fejlődése, kihasználva a térség természeti értékeit, kulturális örökségeit.

Átfogó célok

 1. Sokoldalú vidéki gazdaság fejlesztése
 2. Életminőség és a helyi társadalom kohéziójának javítása

Specifikus célok

 1. A kulturális örökségre, a természeti értékekre épülő turizmus fejlesztése a helyi identitás erősítése mellett
 2. Helyi mikro-vállalkozások működési hatékonyságának javítása, gazdasági szerepük erősítése
 3. Hátrányos helyzetű csoportok munkavállalói és vállalkozói készségeinek fejlesztése
 4. Vidéki szolgáltatások fejlesztése

3. Támogatandó területek, tervezett intézkedések

A GERJE-SZTŐK HVK az alábbi intézkedéseket kívánja megvalósítani a hozzájuk rendelt források által:

Ssz. Az intézkedések megnevezése Keretösszeg Belső arány (%)
1 Helyi értékekre épülő turisztikai szolgáltatások
fejlesztése
120,00 mFt 31,19
2 Helyi mikro-vállalkozások fejlesztése, új
tevékenységek indításának ösztönzése
126,15 mFt 32,79
3 Helyi civil szervezetek fejlesztéseinek támogatása 48,533 mFt 12,62
4 Helyi rendezvények támogatása 70,00 mFt 18,20
5 Vállalkozói készségek fejlesztése és hátrányos
helyzetű csoportok felzárkózásának segítése
20,00 mFt 5,20
  Összesen: 384,683 mFt 100

A Helyi Fejlesztési Stratégia letöltése >>